SAMOCHODY ZROBIONE ZE SŁOŃCA: SEAT ZWIĘKSZA ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Hiszpański producent dąży do zmniejszenia swego wpływu na środowisko do roku 2025 o połowę (w porównaniu do roku 2010) pod względem zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Na koniec 2016 roku SEAT poprawił pięć głównych wskaźników środowiskowych o 33,6%. Dzięki temu wynikowi firmie udało się już dwa lata przed terminem wypełnić swoje zobowiązanie do zmniejszenia wpływu na środowisko o 25% do roku 2018.

2017_06_14_eco

Poprawę tych wskaźników (zużycie energii i wody, a także wytwarzanie odpadów, związków lotnych i CO2) osiągnięto w ramach planu ECOMOTIVE FACTORY, strategii SEAT-a dotyczącej ochrony środowiska w zakresie produkcji pojazdów. Plan przewiduje szereg działań i projektów służących maksymalizacji zasobów oraz minimalizacji emisji w ramach wszystkich procesów produkcyjnych firmy.

Dzięki wdrożeniu planu w roku 2011, SEAT obniżył już emisję CO2 o 66,2% poprzez działania takie jak odzyskiwanie ciepła w ramach procesów, efektywne sterowanie klimatyzacją i izolacją cieplną, wprowadzenie zewnętrznych źródeł ciepła w postaci energii z biomasy i zakup zielonej energii.

Ponadto SEAT wytworzył 41,4% mniej odpadów i 16,2% mniej lotnych związków organicznych dzięki selektywnemu sortowaniu opakowań i zrezygnowaniu z pewnych rozpuszczalników i wosków stosowanych w procesie produkcyjnym. Zużycie energii i wody zmniejszono odpowiednio o 21,7% i 22,5% poprzez obniżenie temperatury w niektórych procesach wytwarzania czy instalację nowych filtrów w teście szczelności samochodów.

W efekcie działań realizowanych w ramach planu ECOMOTIVE FACTORY o ok. 20% zmniejszono zużycie energii na jeden wytwarzany pojazd. W stosunku do średniej dla sektora w Europie SEAT zużywa około połowę mniej energii potrzebnej do wytworzenia pojazdu, 23% mniej wody i emituje 65% mniej CO2.

Wdrożenie opraw oświetleniowych LED, poprawa izolacji zakładów i warsztatów oraz odzysk ciepła i chłodu w klimatyzacji to tylko niektóre ze zrealizowanych działań. Ponadto 50% energii zużywanej przez SEAT-a pochodzi ze źródeł odnawialnych, a w przypadku energii elektrycznej – 100%.

53 000 paneli słonecznych

SEAT al Sol to jeden z najbardziej charakterystycznych projektów w strategii ochrony środowiska marki. To uruchomiona w 2013 roku największa elektrownia słoneczna w branży motoryzacyjnej, o powierzchni 276 000 m2, co odpowiada wielkości 40 boisk piłkarskich.

Fabryka w Martorell wyposażona jest w blisko 53 000 paneli słonecznych i w ciągu roku wytwarza tyle energii, że można by dzięki niej codziennie naładować 3 miliony telefonów. Ponadto pozwala zmniejszać emisję o 8 300 ton CO2 rocznie, czyli 10-krotnie więcej niż wchłania nowojorski Central Park.

- W 2016 roku zainwestowaliśmy blisko 23 miliony euro w poprawę stanu środowiska naturalnego. To wielka satysfakcja móc dziś powiedzieć, że już teraz udało nam się osiągnąć cel stawiamy sobie na rok 2018 i że postawiliśmy sobie kolejny ambitny cel na rok 2025 - mówi dr Andreas Tostmann, Wiceprezes SEAT-a ds. produkcji.

Kolejną ciekawostką wśród działań wdrożonych w 2016 roku jest projekt odzyskiwania energii, który polega na zainstalowaniu komórek w stosach lakierniczych, które przekształcają ciepło w energię elektryczną. SEAT realizuje także działania mające na celu podniesienie świadomości na temat strategii środowiskowej wśród pracowników, np. zakładając punkty informacyjne na terenie zakładu.